Presklené a chladiace vitríny

26

Whirlpool je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA. -

Disclaimer