Presklené a chladiace vitríny

24

Vnútorné svetlo

Zámok dverí

Materiál dverí

Propagačný štítok

Energy class

Teplomer v chladiacej časti

Počet políc

Teplomer mraziacej časti

Počet nastaviteľných políc v mraziacom priestore