Výrobníky ľadu

19

Whirlpool je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA. -

Vyhlásenie