Priechodzie umývačky

8

Užívateľské rozhranie

Čerpadlo na detergenty

Vypúšťacie čerpadlo

Zmäkčovač vody

Automatické vypúšťanie

HI-systém energetickej účinnosti

Prepadové potrubie štandard