Umývačky skla

7

Užívateľské rozhranie

Horné umývacie rameno

Čerpadlo na detergenty

Vypúšťacie čerpadlo

Zmäkčovač vody

Rozmer koša (mm)

Automatické vypúšťanie

HI-systém energetickej účinnosti

Prepadové potrubie štandard