Gril

2

Whirlpool je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA. -

Vyhlásenie