Varič

38

Whirlpool je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA. -

Disclaimer